Ais fiber by tz team24hr_1600x500px
AIS_Fibre_Cybrox-Project_banner_1600x500_th
AIS_Fibre_2Gbps_HeroBanner_1600x500_th
12_1600x500-01
10_1600x500-01
Ais fiber by tz team24hr_1040px -02
515303
515300
515302
AIS Fibre Promotion-08
AIS Fibre Promotion 2-02
Upload Image...
Ais fiber by tz team24hr_1040px -03

💚 #เร็วกว่า

AIS Fibre อินเทอร์เน็ตบ้านดีที่สุดในไทย การันตี 2 รางวัลระดับโลก
• เร็วเป็นที่หนึ่ง ด้วยรางวัลเน็ตบ้านเร็วที่สุดในไทย ปี 2020 จาก สถาบัน OOKLA
• บริการเป็นที่สุด ด้วยรางวัลผู้ให้บริการเน็ตบ้านยอดเยี่ยมในเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2020 จาก Frost&Sullivan

💚 #ดีกว่า

AIS Fibre สร้างสรรค์บริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• Super Mesh เร้าเตอร์ รองรับการปล่อยสัญญาณ Wifi ถึง 850 Mbps และสามารถเพิ่มจุดติดตั้งเร้าเตอร์ เพื่อกระจายสัญญาณได้อย่างครบคลุมทั่วบริเวณ ได้ถึง 3 จุด
• Speed Toggle สามารถสลับความเร็วดาวน์โหลด/อัพโหลดได้ด้วยตัวเองที่บ้าน
• Tri-Band WIFI Router ทำงานบนสามคลื่นความถี่ ความถี่ 2.4 GHz และความถี่ 5 GHz อีกสองคลื่นความถี่ (*เพิ่มเทคโนโลยี Wifi6 นั่นเอง)
• Speed Boost การเพิ่มสปีดอินเทอร์เน็ตได้แบบรายเดือน และรายวัน ให้ชีวิตออนไลน์ของคุณไม่มีสะดุด

💚 #ง่ายกว่า

AIS Fibre LINE Connect และ myAIS แอพพลิเคชัน จ่ายบิล แจ้งปัญหา เลือกแพ็กเกจ เช็คพอยท์และสิทธิพิเศษ และบริการอื่น ก็ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเอง ทุกที่ทุกเวลา

💚 #เร็วกว่า

AIS Fibre อินเทอร์เน็ตบ้านดีที่สุดในไทย การันตี 2 รางวัลระดับโลก
• เร็วเป็นที่หนึ่ง ด้วยรางวัลเน็ตบ้านเร็วที่สุดในไทย ปี 2020 จาก สถาบัน OOKLA
• บริการเป็นที่สุด ด้วยรางวัลผู้ให้บริการเน็ตบ้านยอดเยี่ยมในเอเชีย-แปซิฟิก ปี 2020 จาก Frost&Sullivan

💚 #ดีกว่า

AIS Fibre สร้างสรรค์บริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• Super Mesh เร้าเตอร์ รองรับการปล่อยสัญญาณ Wifi ถึง 850 Mbps และสามารถเพิ่มจุดติดตั้งเร้าเตอร์ เพื่อกระจายสัญญาณได้อย่างครบคลุมทั่วบริเวณ ได้ถึง 3 จุด
• Speed Toggle สามารถสลับความเร็วดาวน์โหลด/อัพโหลดได้ด้วยตัวเองที่บ้าน
• Tri-Band WIFI Router ทำงานบนสามคลื่นความถี่ ความถี่ 2.4 GHz และความถี่ 5 GHz อีกสองคลื่นความถี่ (*เพิ่มเทคโนโลยี Wifi6 นั่นเอง)
• Speed Boost การเพิ่มสปีดอินเทอร์เน็ตได้แบบรายเดือน และรายวัน ให้ชีวิตออนไลน์ของคุณไม่มีสะดุด

💚 #ง่ายกว่า

AIS Fiber LINE Connect และ myAIS แอพพลิเคชัน จ่ายบิล แจ้งปัญหา เลือกแพ็กเกจ เช็คพอยท์และสิทธิพิเศษ และบริการอื่น ก็ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเอง ทุกที่ทุกเวลา

ais-play-box
ais-seranade

คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

AIS Fibre รองรับบริการเสริมอะไรได้บ้าง ?
 • สามารถรองรับการใช้งานมัลติมีเดียได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ โทรศัพท์บ้าน (Fixed line), ดูทีวีผ่านเน็ต (IPTV) ฯลฯ
 • สามารถโหลดบิตได้ แต่ความเร็วจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานในขณะเวลานั้นๆ (Fair usage policy)
 • สามารถทำ port forwarding เพื่อใช้กับกล้องวงจรปิด (IP Camera) ได้ ไม่ว่าคุณจะใช้แพ็กเกจใดๆ ก็ตาม
 • กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจความเร็วสูงขึ้น (Speed) สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซด์ AIS Fibre (www.ais.co.th/fibre) เลือกเมนู “เปลี่ยนโปรโมชั่น” หรือติดต่อ AIS Fibre Contact Center 1175
 • ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนกว่าจะครบอายุสัญญา

กรณีระงับการใช้บริการชั่วคราว

  • สามารถทำได้เฉพาะลูกค้า AIS Fibre รายเดือน เท่านั้น
  • ต้องเป็นลูกค้า AIS Fibre อย่างน้อย 90 วัน
  • ต้องไม่มียอดค่าใช้บริการค้างชำระ ณ วันที่ให้ระงับบริการชั่วคราว
  • สามารถขอระงับบริการชั่วคราว ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี นับแบบ Calendar year
  • ต้องแจ้งวันที่ต้องการให้เริ่มระงับสัญญาณชั่วคราว และวันที่ต้องการกลับมาใช้งานทุกครั้ง
  • ช่วงระยะเวลาที่สามารถขอระงับบริการชั่วคราว ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่เกิน 60 วัน ต่อครั้ง
  • การขอแจ้งระงับบริการชั่วคราวล่วงหน้า ต้องไม่เกิน 30 วัน
  • เมื่อครบกำหนดขอระงับสัญญาณชั่วคราว ระบบจะทำการเปิดสัญญาณใหม่อัตโนมัติ และเริ่มคิดค่าบริการรายเดือนตาม Package เดิม โดยคิด Prorate ตามวันที่เริ่มกลับมาใช้งานจริง
  • ลูกค้าสามารถขอระงับบริการชั่วคราว หรือ เปิดใช้บริการ ผ่านทาง AIS Shop และ AIS Fibre Contact Center 1175 เท่านั้น
  • ลูกค้าที่ใช้งานโปรโมชั่นพิเศษ เช่น Greeting Package, Discount 50% 3 เดือน, Power 3 จะยังคงนับระยะเวลาโปรโมชั่นพิเศษต่อไป ไม่หยุดตามการระงับบริการชั่วคราว
  • ระหว่างระยะเวลาที่แจ้งระงับสัญญาณชั่วคราว จะไม่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามโปรโมชั่น
  • การระงับบริการ ไม่รวมถึงแพ็กเกจเสริม (On Top Package) อื่นๆ เช่น Hooq, Doonee ฯลฯ
  • ไม่สามารถระงับบริการ Fixed Line ได้ ค่ารักษาเลขหมายของ Fixed Line จะคงเรียกเก็บตามปกติ

การขอยกเลิกบริการก่อน 1 ปี สามารถทำได้หรือไม่

  ลูกค้าสามารถขอแจ้งความประสงค์สมัครใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าติดตั้งคืนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว เว้นแต่กรณีที่เหตุแห่งการยกเลิกบริการเกิดขึ้นจากให้บริการที่ไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ หรือเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ให้บริการ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าติดตั้งอีกแต่อย่างใด
 • กรณีเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 • กรณีลูกค้ายกเลิกบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทางบริษัทฯ
 • ไม่เก็บค่าบริการรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายใน 30 วันแรก
 • เกิน 30 วัน (วันที่ 31 – 60) มีค่ารักษาช่องสัญญาณ /Port Maintenance fee 150 บาท คิดตามระยะเวลาที่ขอระงับบริการจริง
 • รอบบิลที่ลูกค้าทำการเปิดใช้บริการ (Reconnect Customer Request) จะ Prorate ตามการใช้งานจริง

หากลูกค้าติดตั้งหลัง 6 เดือนแล้ว ย้ายจุดการติดตั้งฟรี หากลูกค้าย้ายก่อน 6 เดือนเสียค่าบริการ 850 บาท

เพิ่มได้สูงสุด 3 ตัวไม่รวมตัวหลัก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตัวละ 100 บาท/เดือนไม่รวม Vat 7%